Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Weesper Synagoge bestaat uit:

  • Frida Bodisco Massink – Jongejans (voorzitter)
  • Fred van Hessen (secretaris)
  • Dick Pruiksma (penningmeester
  • Jan Bodisco Massink (verhuur)
  • Plus Kees den Hartog (geen formeel bestuurslid) die het gebouwbeheer onder zijn hoede heeft.

 

Rooster van aftreden: Met de inwerkingtreding van de nieuwe statuten zijn alle bestuursleden voor een periode van 5 jaar benoemd. Om niet tegelijk alle bestuursleden te laten aftreden geldt  het volgende rooster van aftreden:

  • Frida Bodisco Massink: aftredend per 1 april 2020
  • Fred van Hessen: aftredend per 1 april 2020
  • Dick Pruiksma: aftredend per 1 april 2021
  • Jan Bodisco Massink: aftredend per 1 april 2021