Doelstelling

  1. Conform de statuten is het doel van de Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge: De Stichting heeft als doel het in stand houden van de Weesper Synagoge als cultureel erfgoed en het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De Stichting heeft geen winstoogmerk en alles wat de activiteiten opleveren wordt in de instandhouding van het gebouw geïnvesteerd. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van faciliteiten voor culturele en andere activiteiten (die zich goed verhouden tot de historie van het gebouw), het werven van Vrienden, Leden van de Club van 120, sponsoren, en het verwerven van fondsen en andere financiën ter ondersteuning van het doel.
  3. De Stichting tracht aandacht voor de Synagoge tot stand te brengen en te bevorderen.