Tag archieven: steunbalken

Bouwkundige situatie Synagoge

Sinds anderhalf jaar vertoont de voorgevel steeds meer scheuren en is de zijgevel verder ‘uitgebold’. De zijgevel moest acuut gestut worden (foto 1) om vervolgens funderingsonderzoek te kunnen uitvoeren. De  hele procedure voor toestemming duurde ruim een jaar, maar gelukkig kon het funderingsonderzoek in februari jl plaatsvinden. Tot onze opluchting was de fundering in orde. De scheuren in de voorgevel hebben waarschijnlijk te maken met een lichte verzakking nadat de voormalige garagevoorkant weer teruggebracht is naar de oorspronkelijke staat bij een restauratie in de 80-ger jaren van de vorige eeuw. Dit zal hersteld worden. De uitbolling van de zijgevel moet nu permanent gestabiliseerd worden. Daarvoor worden aan de binnenzijde van de zijgevel steunbalken aangebracht (foto 2) die later worden weggewerkt. Dan is er niets meer van te zien. 

Er is dus gelukkig geen enkel gevaar voor de veiligheid voor de gebruikers en passanten van ons Rijksmonument.

1/1