ANBI informatie

Deze stichting, die geheel uit Weesper vrijwilligers bestaat, ontvangt geen subsidie en de vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding in welke vorm dan ook voor hun inzet. Het gebruik van het gebouw betreft voornamelijk culturele activiteiten zoals tentoonstellingen en muziekuitvoeringen. Ook zijn er gemiddeld 2 keer per maand joodse gebedsdiensten en viering van joodse feestdagen.