Bouwkundige situatie Synagoge

Sinds anderhalf jaar vertoont de voorgevel steeds meer scheuren en is de zijgevel verder ‘uitgebold’. De zijgevel moest acuut gestut worden (foto 1) om vervolgens funderingsonderzoek te kunnen uitvoeren. De  hele procedure voor toestemming duurde ruim een jaar, maar gelukkig kon het funderingsonderzoek in februari jl plaatsvinden. Tot onze opluchting was de fundering in orde. De scheuren in de voorgevel hebben waarschijnlijk te maken met een lichte verzakking nadat de voormalige garagevoorkant weer teruggebracht is naar de oorspronkelijke staat bij een restauratie in de 80-ger jaren van de vorige eeuw. Dit zal hersteld worden. De uitbolling van de zijgevel moet nu permanent gestabiliseerd worden. Daarvoor worden aan de binnenzijde van de zijgevel steunbalken aangebracht (foto 2) die later worden weggewerkt. Dan is er niets meer van te zien. 

Er is dus gelukkig geen enkel gevaar voor de veiligheid voor de gebruikers en passanten van ons Rijksmonument.

1/1

Corona en herdenkingsactiviteiten

We zijn nu meer dan een jaar gesloten geweest voor activiteiten en culturele verhuur op een paar kleine bijeenkomsten vorige zomer na. Maar we verwachten halverwege dit jaar weer open te kunnen voor exposities en beperkte evenementen.

Helaas kan dus ook dit jaar de Meester Bouhuijsavond, ter nagedachtenis van het wegvoeren van de Joodse inwoners uit Weesp in april 1942 niet in april gehouden worden. Als in het najaar de afstandsregels hopelijk versoepelen, willen we dat alsnog organiseren, evenals een speciale bijeenkomst om de 25e verjaardag van de Synagoge in zijn huidige vorm te gedenken.

Ook denken we weer de 15 augustus-(‘Indië’-)herdenking te kunnen organiseren, dan wordt immers het einde van Wereldoorlog II herdacht.

U wordt ervan op de hoogte gehouden.