Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge

Algemeen

In 2018 hebben we conform onze doelstellingen weer veel culturele activiteiten, sjoeldiensten en vieringen van Joodse feestdagen, koorrepetities en andere verhuur gehad in de Weesper Synagoge. Deze activiteiten vergen veel van onze vrijwilligers die zonder enige vergoeding de hele verhuur regelen, steeds weer de zaal gereed maken voor de activiteiten (stoelen omhoog of naar beneden), schoonmaak, opruimen vuilnis en het doen van de was, kleine onderhoudswerken en dagelijks toezicht op grote klussen, aanvullen van voorraad, alle nodige bestuurstaken verrichten etc.

Met alle inkomsten uit verhuur blijven we in staat om voldoende geld te genereren voor de afdracht aan de eigenaar voor de goede instandhouding van dit Rijksmonument, zonder dat er subsidie nodig is. We kunnen sparen voor grote toekomstige ingrepen.

In ons bestuur hebben we tot onze spijt afscheid moeten nemen van onze secretaris, Fred van Hessen, op zijn eigen verzoek. Zijn conditie stelt hem tot zijn verdriet niet meer in staat om een actieve bijdrage te leveren. En helaas is onze trouwe vrijwilliger Carel van der Loo fysiek geveld en daardoor niet meer in staat om vrijwilligerswerk te doen. Heel verdrietig, we gaan nog goed afscheid van beiden nemen tijdens een Vrijwilligersmaaltijd.

We vonden een opvolgster voor Fred die toch weer door plotselinge omstandigheden moest afzeggen. We hebben gelukkig wel een opvolger gevonden voor alle bouwkundige werkzaamheden die Kees den Hartog nu al 23 jaar doet, in de persoon van Wim Vree. In het komende jaar wordt Wim door Kees helemaal ingewerkt. Wij zijn erg blij met zijn grote kennis van zaken.

De contacten met de stichting die de synagoge in eigendom heeft, de Stichting Weesper Synagoge, zijn medio 2018 veranderd: bestuursleden vanaf het begin, Robbie Israël en Arnold Heertje hebben zich wegens persoonlijke omstandigheden moeten laten vervangen. Hun opvolger is Amir Betsalel. We zijn heel blij dat de contacten soepel en plezierig verlopen.

Eigen activiteiten

Onze Culturele Commissie organiseerde op 23 april de jaarlijkse Meester Bouhuijsavond ter herinnering aan de deportatie van alle Weesper joden in april 1942. Rabbijn Lody van de Kamp hield een prachtige toespraak over het zoeken van verbinding in deze tijd.

Op 15 augustus organiseerde ze de Indië -herdenking met een indrukwekkende lezing van Reggie Baay over ‘Aanhoudende Herinneringen’. Hij schreef veel over de Indische traumatische herinneringen.

Verder stelden we de synagoge beschikbaar voor repetities van de toneeluitvoering door De City Speelt  en voorafgaand aan Dodenherdenking werd het stuk uitgevoerd op 4 mei in de synagoge. Ook vormde de Synagoge het startpunt voor de Stille Tocht.

We ontvingen scholieren tijdens de zogenaamde ‘Open Monumensjesdag’ en hadden we het gebouw opengesteld ter gelegenheid van Open Monumentendag 2018.

Weesper Namenmonument

Dit Namenmonument is door het Comité Nationale Herdenkingen Weesp georganiseerd, met name door Sjoerd Huisingh,  en heeft voldoende geld kunnen vergaren om aan dit landelijke Namenmonument mee te kunnen doen en alle Weesper joodse inwoners te ‘adopteren’. Een plakkaat met de namen van alle gedeporteerde en vermoorde inwoners uit Weesp is in een officiële bijeenkomst op 14 oktober in de synagoge geplaatst.

Culturele activiteiten (per maand)

Het Weesper koor Camerata Fectionata onder leiding van dirigent Fred Smalbrugge oefent elke donderdagavond in de synagoge, 10 maanden per jaar.

Door het jaar heen werd de Synagoge enkele keren opengesteld voor stadswandelingen van de Historische Kring.

In 2018 waren er 8 weekendtentoonstellingen en 8 concerten. Hieronder een overzicht per maand.

Januari: bijeenkomst ter voorbereiding van het Weesper Namenmomnument.

Maart: een weekendtentoonstelling van Riet Blum, een weekendtentoonstelling van  de Creatieve Groep Weesp.

Maart/April: Paasweekendtentoonstelling van Edith van Eijden en anderen.  Eind april de mr Bouhuuijsavond. En een dag repetitie van De City Speelt voor de uitvoering op Dodenherdenking

Mei: Concert door Nikki Jacobs en het Pinkster-weekendevenement van Weespers-aan-de-Wand.

Juni: weekendtentoonstelling van Carolien Homan, en een weekendexpositie van Van der Vaart e.a. Verder een muziekuitvoering georganiseerd door Weesp Gastvrij.

Juli: voorbereiding Weesper Namenmonument.

Augustus: de 15 augustus herdenking en een weekendtentoonstelling van mw A. van de Vegte

September: Open Monumensjesdag voor scholieren, Open Monumentendag en een muziekuitvoering van Hanneke Huijbers

Oktober: muziekuitvoering van Hanneke Huijbers en een spirituele bijeenkomst van Anita Keijf

November: muziekuitvoering van Hanneke Huijbers, een privéconcert van iemand en een optreden van het Kroonkoor

December: een weekendtentoonstelling van de Russische schilder Sergei Glushko, een concert van Alexandra Anisimovits, een muziekuitvoering van Hanneke Huibers, een spirituele bijeenkomst van Anita Keijf  en tot slot het Weesper Korenfestival

Religieuze  activiteiten

Het hele jaar door heeft Masorti Almere/Weesp de tweewekelijkse zaterdagse gebedsdiensten en de vieringen van de Joodse feestdagen in de sjoel gehouden.  In totaal 22 keer.

Ook deden we twee keer mee aan de ‘relitour’ van de Muidense basisscholen.. Wij ontvingen basisschoolkinderen die een bezoek brachten aan de verschillende religieuze gemeenschappen. Deze kennismaking met diverse religies wordt door de basisscholen zelf georganiseerd. Ook ontvingen we  bezoek van leerlingen van Weesper basisschool De Triangel.

Overige verhuur

Het hele jaar door was er belangstelling voor verhuur door mensen die diverse activiteiten organiseren, wekelijks voor Biodanza en Pilates, en regelmatig voor Yoga en spirituele bijeenkomsten.

Ook diverse organisaties gebruikten de synagoge een enkele keer, zoals bijvoorbeeld de Oranjevereniging.

Verder waren er weer aan aantal besloten familiebijeenkomsten.

Tot slot was er ook 3 keer een commerciële verhuur aan makelaars voor de presentatie van nieuwbouwwoningen.